Dữ liệu biên mục

Đại cương ngôn ngữ học. Tập 2 Ngữ dụng học
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79613
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Đỗ, Hữu Châu
Thông tin xuất bản: Giáo dục
Tình trạng vật lý: 428 tr.
Từ khóa: Hành vi ngôn ngữ, Ngôn ngữ học, Ngữ dụng học, Ngữ pháp học
Danh mục: Sách, Nhân văn, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (01MC) Môn chung, (TMT1001) Lí luận và công nghệ dạy học, (04MC) Môn chung, (52140231) Ngành Sư phạm Tiếng Anh CLC, (LIN1001) Nhập môn Việt ngữ học, (7220205) Ngành Ngôn ngữ Đức, (LIN1001) Nhập môn Việt ngữ học, (7140233) Ngành Sư phạm Tiếng Pháp, (VLF1052) Nhập môn Việt ngữ học, (VLF1052) Nhập môn Việt ngữ học, (7320205) Ngành Quản lý thông tin, (LIN2037) Ngôn ngữ học ứng dụng, (7220104) Ngành Hán Nôm, (LIN2033) Dẫn luận ngôn ngữ học, (7229030) Ngành Văn học, (LIN2033) Dẫn luận ngôn ngữ học, (7229020) Ngành Ngôn ngữ học, (LIN2033) Dẫn luận ngôn ngữ học , (LIN2039) Ngữ dụng học tiếng Việt, (LIN4058) Các vấn đề lý luận ngôn ngữ học, (7310630) Ngành Việt Nam học, (LIN3079) Ngữ dụng học tiếng Việt, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (09-TDHNN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2001
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)