Dữ liệu biên mục

Sinh lý học động vật và người. Tập 1
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79606
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật
Tình trạng vật lý: 296 tr.
Từ khóa: Sinh lý học , Động vật , Sinh lý học người
Danh mục: Sách, Khoa học sự sống, Giải phẫu & Sinh lý học
Môn học: (7140213) Ngành Sư phạm Sinh học, (TMT1203) Chuyên đề chuyên sâu trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Trình bày những vấn đề chung về sinh lý học động vật và người: tế bào động vật, sinh lí máu, tuần hoàn, tiêu hoá, hô hấp, trao đổi chất và trao đổi năng lượng, thân nhiệt và bài tiết
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)