Dữ liệu biên mục

Đặc trưng văn hóa dân tộc của ngôn ngữ và tư duy
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79605
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Nguyễn, Đức Tồn
Thông tin xuất bản: Từ điển Bách khoa
Tình trạng vật lý: 636 tr.
Từ khóa: Đặc trưng , Ngôn ngữ , Văn hóa , Tư duy , Tiếng Việt
Danh mục: Sách, Nhân văn, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (7140217) Ngành Sư phạm Ngữ văn, (LIN6552) Ngữ nghĩa học, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (09-TDHNN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)