Dữ liệu biên mục

Hóa học vô cơ. Tập 3, Các nguyên tố chuyển tiếp
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79507
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Hoàng, Nhâm
Thông tin xuất bản: Giáo dục
Tình trạng vật lý: 329 tr.
Từ khóa: Hóa học , Hóa học vô cơ
Danh mục: Sách, Hóa học, Hóa học vô cơ
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (CHE1054) Thực tập hóa học vô cơ 1, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2000
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Phức chất Các nguyên tắc nhóm IIIB Các nguyên tắc nhóm IVB Các nguyên tắc nhóm VB Các nguyên tắc nhóm VIB Các nguyên tắc nhóm VIIB …
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)