Dữ liệu biên mục

Đông Nam Á: truyền thống và hội nhập
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79490
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Thế giới
Tình trạng vật lý: 59 tr.
Từ khóa: Địa lý , Đông Nam Á
Danh mục: Sách, Khoa học xã hội và hành vi, Địa lý & Du lịch
Môn học: (52140218) Ngành Sư phạm Lịch sử, (HIS3082) Quan hệ thương mại truyền thống ở khu vực Biển Đông, (7229010) Ngành Lịch sử, (HIS3082) Quan hệ thương mại truyền thống ở khu vực Biển Đông, (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Các mối quan hệ, giao lưu truyền thống Đấu tranh giành độc lập và lựa chọn con đường phát triển Hội nhập, hợp tác và phát triến
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)