Dữ liệu biên mục

Những người trong hoàng tộc nhà Nguyễn đi theo cụ Hồ
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79479
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Lao động
Tình trạng vật lý: 317 tr.
Từ khóa: Lịch sử , Việt Nam , Nhà Nguyễn
Danh mục: Sách, Lịch sử, Nhân văn
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Ghi lại sự quan tâm, tin tưởng của Hồ Chủ Tịch đối với những người trong hoàng tộc nhà Nguyễn. Những đóng góp của con cháu hoàng tộc và quan lại triều đình nhà Nguyễn trong sự nghiệp cứu nước từ sau Cách mạng tháng Tám 1945
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)