Dữ liệu biên mục

Current perspectives in media education : beyond the manifesto
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79056
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 205 p.
Từ khóa: Mass media, Study, Teaching
Danh mục: Sách, Xã hội học, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book emerged from the online project 'A Manifesto for Media Education' and takes forward its starting points by asking some of the original contributors to expand upon their view of the purpose of media education and to support their perspective with accounts of practice
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)