Dữ liệu biên mục

Giáo trình cơ sở lý thuyết, phương pháp phân tích phổ phát xạ nguyên tử : dùng cho sinh viên cao học hóa phân tích
Loại tài liệu: book
Mã tài liệu: 78979
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Phạm, Luận
Thông tin xuất bản: Đại học Tổng hợp Hà Nội
Tình trạng vật lý: 185 tr.
Từ khóa: Hóa học , Hoá phân tích , Chemical Engineering and Technology
Danh mục: Sách, Sách, Hóa học
Môn học: (NCHKTH) Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học, (CHE3139) Các phương pháp phân tích quang học , (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 1989
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Phương pháp phân tích phổ nguyên tử, phép đo phổ phát xạ và hấp thụ nguyên tử (AES + AAS) là những kỹ thuật phân tích hóa lý đã và đang được phát triển và ứng dụng rất rộng rãi trong nhiều ngành khoa học kỹ thuật, vật lý, hóa học, trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, y dược, địa chất, môi trường,... Đặc biệt ở các nước phát triển, phương pháp phân tích phổ nguyên tử đã trở thành một trong các hệ phương pháp phân tích có hiệu quả để xác định lượng vết các kim loại trong nhiều đối tượng khác nhau như đất, nước, không khí, thực phẩm, kim loại,... Hiện nay trong công tác nghiên cứu bảo vệ môi trường, phương pháp phân tích này là một công cụ tốt phục vụ đắc lực cho công việc phát hiện và xác định các kim loại nặng độc hại trong các đối tượng đất, nước, không khí và sinh học. Đến nay trên thế giới đã có hàng trăm phương pháp (quy trình) phân tích tiêu chuẩn dựa trên cơ sở của hai kỹ thuật phân tích phổ phát xạ và hấp thụ nguyên tử.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)