Dữ liệu biên mục

Mạng cảm biến không dây
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78973
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Vương, Đạo Vy, 1948
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 335 tr.
Từ khóa: Mạng không dây , Kỹ thuật truyền thông , Mechatronics Engineering Technology
Danh mục: Sách, Khoa học Vật lý & Kỹ thuật, Kỹ thuật điện & điện tử
Môn học: (7480201NB) Ngành Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản, (INT3139) Thực hành phát triển phần mềm, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Mạng cảm biến không dây tạo ra một giao diện đẹp đẽ giữa thế giới thực và thế giới ảo, mở ra triển vọng ứng dụng rộng lớn trong mọi lĩnh vực đời sông xã hội. Vì thế nó là một đôi tượng phát triển nhanh nhất của công nghệ thông tin, truyền thông trong khoảng hơn chục năm trớ lại đây, áp dụng trong nhiều lĩnh vực như điều khiển quá trình công nghiệp, an toàn, giám sát, theo dõi môi trường, ứng dụng quân sự và giám sát sức khỏe. ...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)