Dữ liệu biên mục

Dược lý học : sách đào tạo dược sĩ đại học. Tập 2
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78970
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Y học
Tình trạng vật lý: 377 tr.
Từ khóa: Dược học , Thuốc
Danh mục: Sách, Dược & Dược học, Y học
Môn học: (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Khái quát về dược lý học và nghiên cứu một số tác dụng của thuốc . Tập 2 gồm các chương: thuốc tác dụng trên các cơ quan, nhóm thuốc hoá trị liệu, ngộ độc và giải độc thuốc... Các thuốc được trình bày theo nhóm về các điếm cơ bản của dược động học, tác dụng, cơ chê tác dụng, những tác dụng không mong muốn và áp dụng điều trị. Trong từng nhóm, chúng tôi giới thiệu một sô" thuốc đại diện cũng theo nội dung trên.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)