Dữ liệu biên mục

Hoá học hữu cơ : Phần bài tập. Dùng cho sinh viên khoa Hoá các trường Đại học, Cao đẳng
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78892
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Ngô, Thị Thuận
Thông tin xuất bản: Khoa học và Kĩ thuật
Tình trạng vật lý: 188 tr.
Từ khóa: Hoá học hữu cơ , Mạch Cácbon , Chemical Engineering and Technology , Chemistry, Organic
Danh mục: Sách, Hóa học, Hóa học hữu cơ
Môn học: (NHH) Ngành Hóa học, (CHE3209) Hóa học hữu cơ nâng cao, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 1999
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Cuốn sách gồm ba phần: trong phần một chúng tôi tóm tắt một số phương pháp dùng đề nối mạch và giảm mạch cacbon, các phản ứng chủ yếu của dẫn xuất halogen, hợp chất cơ magie và muối điazoni, vì đó là các hợp chất được dùng nhiều trong tổng hợp hữu cơ, cũng như các phương pháp bảo vệ một số nhóm chức. Trong phần hai và phần ba là các bài tập kèm lời giải. phần này gồm 14 chương được phân đều từ đại cương sang hidrocacbon rồi đến các chức. Có thể có nhiều cách giải bài tập khác nhau, ở đầy chỉ đưa ra phương pháp mà theo chúng tôi là hợp lí hơn cả
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)