Dữ liệu biên mục

Microbiology
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78873
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Lim, Daniel V.
Thông tin xuất bản: West Publishing Company
Tình trạng vật lý: 669 p.
Từ khóa: Vi trùng học , Khoa học sự sống , Microbiolog
Danh mục: Sách, Khoa học sự sống, Vi sinh vật, nấm mốc, tảo
Môn học: (NCNSH) Ngành Công nghệ sinh học, (BIO3316) Vi sinh vật học thực phẩm , (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 1989
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Induction to Microbiology Chracteristics of Microorganisms Information Processing Survey of Microorganisms…
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)