Dữ liệu biên mục

Hóa học vô cơ. Tập 1, Lí thuyết đại cương về hóa học
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78807
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Hoàng, Nhâm
Thông tin xuất bản: Giáo dục
Tình trạng vật lý: 276 tr.
Từ khóa: Hóa học vô cơ , Nguyên tố hóa học , Bảng tuần hoàn
Danh mục: Sách, Hóa học, Hóa học vô cơ
Môn học: (NHH) Ngành Hóa học, (CHE1090) Hóa học vô cơ 2, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 1999
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Hóa học vô cơ
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)