Dữ liệu biên mục

Cơ sở hoá học lập thể
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78792
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Đặng, Như Tại, 1934
Thông tin xuất bản: Giáo dục
Tình trạng vật lý: 228 tr.
Từ khóa: Cấu trúc không gian , Hoá học lập thể , Hoá học hữu cơ , Phân tử , Chemical Engineering and Technology , Chemistry, Organic
Danh mục: Sách, Hóa học, Hóa học hữu cơ
Môn học: (NCHKTH) Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học, (CHE3141) Tổng hợp hữu cơ , (NHH) Ngành Hóa học, (CHE3017) Tổng hợp hữu cơ, (CHE3209) Hóa học hữu cơ nâng cao, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 1998
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Cuốn sách "Cơ sở hóa học lập thể" đề cập đến một trong những lĩnh vực khoa học quan trọng, phát triển nhanh của lí thuyết Hóa hữu cơ. Hóa học lập thể là khoa học nghiên cứu về cấu trúc không gian của phân tử và ảnh hưởng của nó đến các tính chất của chất. Đối tượng của khoa học này là các phân tử trong hóa hữu cơ, hóa vô cơ và hóa sinh. Nội dung cuốn sách đề cập đến những vấn đề cơ bản và quan trọng nhất về hóa học lập thể của các loại hợp chất hữu cổ chủ yếu như hợp chất không vòng, hợp chất vòng, hợp chất không no. Có những chương riêng dành cho hóa học lập thể của các hợp chất có chứa nitơ, photpho và lưu huỳnh.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)