Dữ liệu biên mục

Tin học ứng dụng trong hoá học
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78706
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Đặng, Ứng Vận
Thông tin xuất bản: Giáo dục
Tình trạng vật lý: 237 tr.
Từ khóa: Giáo trình , Hoá học , Ngôn ngữ Fortran , Ngôn ngữ Pascal , Thuật toán , Tin học ứng dụng , Chemical Engineering and Technology , Chemistry
Danh mục: Sách, Hóa học, Hóa học đại cương & nhập môn
Môn học: (NHH) Ngành Hóa học, (CHE3029) Tin học ứng dụng trong hóa học, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 1998
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Các khái niệm cơ bản về thông tin và xử lý thông tin bằng máy tính. Ngôn ngữ Pascal. Các thuật toán cơ bản dùng trong hoá học. Ngôn ngữ FORTRAN. Phương pháp Newton Raphson giải hệ phương trình phi tuyến. Giải hệ phương trình vi phân. Phương pháp Monte - Carlo. Trị riêng và vectơ riêng. Phương pháp gần đúng hoá lượng tử, phương pháp động lực phân tử, đơn hình
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)