Dữ liệu biên mục

Finnish Women Making Religion: Between Ancestors and Angels
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78648
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 293 p.
Từ khóa: Women and religion, Lutheran women, Women in Christianity, Finland
Danh mục: Sách, Nhân văn, Tôn giáo & Thần học
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Finnish Women Making Religion puts forth the complex intersections that Lutheranism, the most important religious tradition in Finland, has had with other religions as well as with the larger society and politics also internationally
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)