Dữ liệu biên mục

International law
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78487
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Evans, Malcolm D.
Thông tin xuất bản: Oxford University Press
Tình trạng vật lý: 948 p.
Từ khóa: International law,
Danh mục: Sách, Luật & Tội phạm học, Pháp luật
Môn học: (05-KL-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Evans' International Law provides wide-ranging analysis of all the key issues and themes in public international law and brings together an outstanding collection of interesting and diverse writings from the leading scholars in the field.The fourth edition succeeds both in explaining the principles of international law and exposing the debates and challenges that underlie it. Now fully revised and updated, it continues to provide an authoritative and stimulating overview of this increasingly important subject; revealinginternational law in its full diversity.International Law is also accompanied by an Online Resource Centre, featuring the personal views and recollections of eminent international law practitioners.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)