Dữ liệu biên mục

International law
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78482
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Cassese, Antonio
Thông tin xuất bản: Oxford University Press
Tình trạng vật lý: 614 p.
Từ khóa: International law
Danh mục: Sách, Luật & Tội phạm học, Pháp luật
Môn học: (05-KL-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2005
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book seeks to offer a general perspective for understanding the role of law in the international community. I have tried to expound the contents of those rules and legal institutions which to my mind deserve the attention of all persons alert to the current status of international affairs.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)