Dữ liệu biên mục

Basics of supply chain management
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78478
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Fredendall, Lawrence D.; Hill, Ed
Thông tin xuất bản: CRC Press
Tình trạng vật lý: 260 p,
Từ khóa: Business logistics,  Materials management, Organizational Behavior
Danh mục: Sách, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Quản lý kinh doanh
Môn học: (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Contents: Introduction Management basics Performance measures Variance and dependent events Basics of quality management Operating environments Basics of constraints management The customer linkage Design and management of the tran
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)