Dữ liệu biên mục

Law of Seizure of Goods: Debtor's Rights and Remedies
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78427
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Kruse, John
Thông tin xuất bản: XPL Law
Tình trạng vật lý: 360p.
Từ khóa: Insolvency Law,  Courts and Procedure
Danh mục: Sách, Luật & Tội phạm học, Pháp luật
Môn học: (05-KL-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book is written for legal practitioners and others advising those facing enforcement of debts by bailiffs. It describes the rights of the bailiff, the “distrainor” and of the debtor, the “distrainee”.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)