Dữ liệu biên mục

Động lực học các phản ứng hóa học
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78349
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Giáo dục
Tình trạng vật lý: 157 tr.
Danh mục: Sách, Hóa học, Hóa lý
Môn học: (NHH) Ngành Hóa học, (CHE3032) Mô phỏng các quá trình hóa học bằng máy tính, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2003
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Các khái niệm cơ bản Hàm sóng Kỹ thuật động lực phân tử bán lượng tử Phiếm hàm mật độ Kĩ thuật động lực phân tử ab inito
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)