Dữ liệu biên mục

Lebanon a country study
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78268
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Federal Research Division, Library of Congress
Thông tin xuất bản: U.S. Government Printing Office
Tình trạng vật lý: 282 tr.
Từ khóa: Lebanon
Danh mục: Sách, Khoa học xã hội và hành vi, Địa lý & Du lịch
Môn học: (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 1989
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Chapter 1. Historical Setting Chapter 2. The Society and Its Environment Chapter 3. The Economy Chapter 4. Government and Politics Chapter 5. National Security Appendix A Appendix B Bibliography Glossary Index List of figures
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)