Dữ liệu biên mục

White migrations : gender, whiteness and privilege in transnational migration
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78170
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Lundstrom, Catrin
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 211 p.
Từ khóa: Women immigrants, Sweden,  Social classes, Sweden,  Ethnicity
Danh mục: Sách, Nhân văn, Nghiên cứu văn hóa
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)