Dữ liệu biên mục

Citizenship, Belonging and Intergenerational Relations in African Migration
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78148
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 218 p.
Từ khóa: Migration, Internal, Africa,  Citizenship, Emigration and immigration
Danh mục: Sách, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Quản lý kinh doanh
Môn học: (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Contents: List of tables and maps Acknowledgements Notes on contributors Introduction : citizenship, belonging, and intergenerational relations in African migration / Joanne Cook and Jaco Hoffman African migration in its national and global co
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)