Dữ liệu biên mục

Migrant smuggling : irregular migration from Asia and Africa to Europe
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78147
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Triandafyllidou, Anna; Maroukis, Thanos
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 250 p.
Từ khóa: Human smuggling, Europe, Southern,  African diaspora,  Asian diaspora
Danh mục: Sách, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Kế toán
Môn học: (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Migrant smuggling : irregular migration from Asia and Africa to Europe
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)