Dữ liệu biên mục

Learning Strategies and Cultural Evolution duringthe Palaeolithic
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78061
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 169 p.
Từ khóa: Social evolution, Paleolithic period, Human evolution, Learning ability, Prehistoric peoples
Danh mục: Sách, Khoa học trái đất, Khoa học Trái đất, Không gian & Môi trường
Môn học: (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (12-KCKLQ-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)