Dữ liệu biên mục

Basic And Clinical Pharmacology (Twelfth Edition)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78044
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: McGraw Hill
Tình trạng vật lý: 1246 p.
Từ khóa: Pharmacology, Basic
Danh mục: Sách, Dược & Dược học, Y học
Môn học: (NHD) Ngành Hóa dược, (CHE2014) Dược lý , (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: The most current, authoritative, and comprehensive pharmacology book for medical, pharmacy, and other health science students. Widely respected for its clarity, comprehensiveness, and organization, this pharmacology course book presents the essential concepts that students need to know about the science of pharmacology and their application.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)