Dữ liệu biên mục

Archaeology of Spiritualities
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77913
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 277 p.
Từ khóa: Archaeology and religion, Religion, Prehistoric
Danh mục: Khảo cổ học, Sách, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Archaeology of Spiritualties provides a fresh exploration of the interface between archaeology and religion/spirituality. Archaeological approaches to the study of religion have typically and often unconsciously, drawn on western paradigms, especially Judaeo-Christian (mono) theistic frameworks and academic rationalisations. Archaeologists have rarely reflected on how these approaches have framed and constrained their choices of methodologies, research questions, hypotheses, definitions, interpretations and analyses and have neglected an important dimension of religion: the human experience of the numinous - the power, presence or experience of the supernatural,...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)