Dữ liệu biên mục

Introduction to Linear Algebra
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77819
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Strang , Gilbert
Thông tin xuất bản: Wellesley Cambridge Press
Tình trạng vật lý: 574 tr.
Từ khóa: linear algebra, Mathematics
Danh mục: Sách, Toán & Thống kê, Toán học
Môn học: (02TDCNH) Ngành Công nghệ hàng không vũ trụ, (52480101) Ngành Khoa học máy tính , (7480101) Ngành Khoa học máy tính chất lượng cao TT23, (52480104) Ngành Hệ thống thông tin, (02TDCNK) Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng, (MAT1093) Đại số, (7480201NB) Ngành Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản, (MAT1093) Đại số, (MAT1093) Đại số, (02TDKTR) Ngành Kỹ thuật Robot, (MAT1093) Đại số, (52480201) Ngành Công nghệ thông tin , (MAT1093) Đại số, (52480201CLC) Ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao, (MAT1093) Đại số, (MAT1093) Đại số, (MAT1093) Đại số, (52480102) Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, (MAT1093) Đại số, (MAT1093) Đại số, (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: 1 Introduction to Vectors 2 Solving Linear Equations 3 Vector Spaces and Subspaces 4 Orthogonality 5 Determinants 6 Eigenvalues and Eigenvectors 7 Linear Transformations 8 Applications 9 Numerical Linear Algebra 10 Complex Vectors and Matrices
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)