Dữ liệu biên mục

Hands on information security lab manual
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77762
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Whitman, Michael E., 1964 ; Mattord, Herbert J.
Thông tin xuất bản: Course Technology. Cengage Learning
Tình trạng vật lý: 546 p.
Từ khóa: Computer security Management , Bảo mật máy tính Quản lý , An toàn dữ liệu
Danh mục: Sách, Khoa học máy tính, Khoa học máy tính & Công nghệ thông tin
Môn học: (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2011
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)