Dữ liệu biên mục

Environmental And Related Services U.S. And Global Markets
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77697
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Nova Science Publishers
Tình trạng vật lý: 166 p.
Từ khóa: Pollution control industry,  Sanitary engineering,
Danh mục: Sách, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Kinh tế học
Môn học: (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Contents: Chapter 1 : Environmental and Related Services United States International Trade Commission Chapter 2 : Private Sector Participation in the Water and Wastewater Services Industry Jennifer Baumert and Laura Bloodgood
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)