Dữ liệu biên mục

Nhà nho tài tử và văn học Việt Nam (Loại hình học tác giả văn học)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77656
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Trần, Ngọc Vương, 1956
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 367 tr.
Từ khóa: Lịch sử văn học , Nhà nho , Nhà văn , Văn học Việt Nam
Danh mục: Sách, Nhân văn, Văn học
Môn học: (7320205) Ngành Quản lý thông tin, (7220104) Ngành Hán Nôm, (LIT1101) Văn học Việt Nam đại cương, (7229030) Ngành Văn học, (LIT1101) Văn học Việt Nam đại cương, (LIT3021) Nho giáo và văn học dân tộc, (LIT3049) Nguyễn Trãi và Nguyễn Du trong lịch sử văn học Việt Nam, (7229020) Ngành Ngôn ngữ học, (LIT1101TÐ) Văn học Việt Nam đại cương (Phần văn học trung đại Việt Nam), (7320201) Ngành Thông tin - thư viện, (LIT1101) Văn học Việt Nam đại cương, (LIT1101) Văn học Việt Nam đại cương, (7320303) Ngành Lưu trữ học, (LIT1101) Văn học Việt Nam đại cương (Phần văn học dân gian Việt Nam), (7310630) Ngành Việt Nam học, (LIT1101) Văn học Việt Nam đại cương, (VLC1157) Văn học Việt Nam trung đại, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 1999
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Cuốn sách giới thiệu về hai loại hình nhà nho chính thống và hai khuynh hướng song song trong văn chương Nho giáo chính thống. Sự hình thành và phát triển của loại hình nhà nho tài tử trong xã hội phi cổ truyền. Nhà nho tài tử và sự phát triển của văn học Việt Nam trong các thế kỷ 18-19
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)