Dữ liệu biên mục

Quản lí hiệu quả lớp học
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77642
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Marzano, Robert J.
Thông tin xuất bản: Giáo dục
Tình trạng vật lý: 197 tr.
Từ khóa: Giáo dục Quản lí , Quản lí lớp học
Danh mục: Sách, Giáo dục, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (52140218) Ngành Sư phạm Lịch sử, (TMT1001) Lý luận và Công nghệ dạy học, (52140211) Ngành Sư phạm Vật lí, (TMT1001) Lý luận và Công nghệ dạy học, (03-TDHGD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2011
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Phân tích vai trò chủ đạo của việc quản lí hiệu quả lớp học. Những nội qui và qui tắc ứng xử trong lớp học. Các hình thức kỉ luật và mối quan hệ giữa thầy và trò. Phương pháp và định hướng tâm lí dành cho giáo viên và học sinh...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)