Dữ liệu biên mục

Nghệ thuật và khoa học dạy học
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77641
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Marzano, Robert J.
Thông tin xuất bản: Giáo dục
Tình trạng vật lý: 239 tr.
Từ khóa: Phương pháp giảng dạy, Dạy và học Hiệu quả
Danh mục: Sách, Giáo dục, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (01MC) Môn chung, (TMT1001) Lí luận và công nghệ dạy học, (52140218) Ngành Sư phạm Lịch sử, (TMT1001) Lý luận và Công nghệ dạy học, (52140211) Ngành Sư phạm Vật lí, (TMT1001) Lý luận và Công nghệ dạy học, (03-TDHGD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2011
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Phân tích, lí giải các khái niệm về hoạt động dạy học như một ngành nghệ thuật và khoa học từ việc xây dựng các mục tiêu học tập cho tới theo dõi sự tiến bộ của học sinh và đưa ra các phương pháp giảng dạy sao cho phù hợp và khoa học. Các nội qui, nguyên tắc ứng xử trên lớp và những mối quan hệ thày trò
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)