Dữ liệu biên mục

Phương pháp dạy học văn. Tập 1
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77637
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Đại học Sư phạm
Tình trạng vật lý: 473 p.
Từ khóa: Văn học , Phương pháp giảng dạy , Sách giáo viên
Danh mục: Sách, Nhân văn, Văn học
Môn học: (7140217) Ngành Sư phạm Ngữ văn, (TMT1006) Chương trình và Phương pháp dạy học Ngữ Văn, (LIT6355) Đọc hiểu văn bản, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2004
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Cuốn sách trình bày khoa học về phương pháp dạy học văn, môn văn ở nhà trường phổ thông với thực trạng dạy học, sự khủng hoảng về nội dung chất lượng và phương pháp; vấn đề học sinh trong cơ chế dạy học văn, hệ thống cấu trúc năng lực văn cần hình thành cho học sinh; Phương pháp dạy học bộ môn văn, tác phẩm văn chương trung học phổ thông
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)