Dữ liệu biên mục

Những vấn đề cơ bản về chương trình và quá trình dạy học
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77624
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Nguyễn, Hữu Châu
Thông tin xuất bản: Giáo dục
Tình trạng vật lý: 409 tr.
Từ khóa: Chương trình giáo dục, Phương pháp dạy học, Dạy học, Giáo dục phổ thông
Danh mục: Sách, Giáo dục, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (01MC) Môn chung, (TMT1001) Lí luận và công nghệ dạy học, (52140218) Ngành Sư phạm Lịch sử, (TMT1001) Lý luận và Công nghệ dạy học, (52140211) Ngành Sư phạm Vật lí, (TMT1001) Lý luận và Công nghệ dạy học, (03-TDHGD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (Thesis) Thạc sĩ, (60140114) Quản lý giáo dục, (EDM 6032) Quản lý quá trình dạy học trong nhà trường
Năm xuất bản: 2005
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)