Dữ liệu biên mục

Phương pháp số thực hành. Tập 2.
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77522
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Trần, Văn Trản
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 345 tr.
Từ khóa: Phương pháp số , Hàm số , Đại số , Đại số tuyến tính , Ma trận , Giải số phương trình
Danh mục: Sách, Toán & Thống kê, Toán học
Môn học: (NTCDHKHTN) Ngành Toán cơ, (MAT3418) Phương pháp số trong cơ học, (52480101) Ngành Khoa học máy tính , (7480101) Ngành Khoa học máy tính chất lượng cao TT23, (7480201NB) Ngành Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản, (52480201) Ngành Công nghệ thông tin , (52480201CLC) Ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao, (MAT1099) Phương pháp tính , (MAT1099) Phương pháp tính , (MAT1099) Phương pháp tính , (MAT1099) Phương pháp tính , (MAT1099) Phương pháp tính , (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Tập 2 gồm 5 chương, dành riêng cho nội dung giải số phương trình vi phân đạo hàm riêng. Vì vậy có thể nói, đối tượng sử dụng tập 2 chủ yếu là các chuyên gia quan tâm đến việc giải các bài toán thực tiễn phức tạp được mô tả bằng hệ phương trình vi phân đạo hàm riêng và các điều kiện biên và điều kiện bạn đầu. Một số lượng không nhỏ các phụ lục được biên soạn nhằm minh họa cho các ứng dụng giải quyết những vấn đề của cơ học.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)