Dữ liệu biên mục

Niềm tin và sức mạnh: Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30.4.1975 30.4.2015)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77422
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Hải Ngọc; Thái, Nhân Hòa
Thông tin xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Tình trạng vật lý: 300 tr.
Từ khóa: Niềm tin, Sức mạnh, Giải phóng Miền Nam
Danh mục: Sách, Lịch sử, Nhân văn
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)