Dữ liệu biên mục

Vẽ kỹ thuật cơ khí. Tập 2 (tái bản lần thứ bốn)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77367
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Giáo dục Việt Nam
Tình trạng vật lý: 238 tr.
Từ khóa: Cơ khí, Vẽ kỹ thuật, Kỹ thuật cơ khí
Danh mục: Sách, Khoa học Vật lý & Kỹ thuật, Kỹ thuật cơ khí
Môn học: (NTC_TK) Tài liệu tham khảo, (EVS3289) Hình họa vẽ kỹ thuật, (52520101) Ngành Cơ kỹ thuật, (52510203) Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, (02TDCNH) Ngành Công nghệ hàng không vũ trụ, (02TDKTN) Ngành Kỹ thuật năng lượng, (02TDKTR) Ngành Kỹ thuật Robot, (RBE2001) Vẽ kỹ thuật , (EMA2032) Hình hoạ kỹ thuật và CAD, Geometric Engineering and CAD, (EMA2032) Hình hoạ kỹ thuật và CAD, Geometric Engineering and CAD, (EMA2032) Hình hoạ kỹ thuật và CAD, Geometric Engineering and CAD, (EMA2032) Hình hoạ kỹ thuật và CAD, Geometric Engineering and CAD, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Chương 10: Vẽ quy ước bánh răng và lò xo Chương 11: Dung sai và nhám bề mặt Chương 12: Bản vẽ chi tiết, …
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)