Dữ liệu biên mục

Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77348
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Hoàng, Minh Sơn
Thông tin xuất bản: Bách khoa Hà Nội
Tình trạng vật lý: 497 tr.
Từ khóa: Cơ sở hệ thống, Điều khiển
Danh mục: Sách, Khoa học Vật lý & Kỹ thuật, Kỹ thuật điện & điện tử
Môn học: (NCHKTH) Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học, (CHE1093) Phân tích và kiểm soát các quá trình công nghệ hóa học , (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Chương 1: Mở đầu Chương 2: Mô hình quá trình Chương 3: Mô hình hóa lý thuyết, …
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)