Dữ liệu biên mục

Hồ Chí Minh một Người Châu Á của mọi thời đại
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77302
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Chính trị Quốc gia
Tình trạng vật lý: 572 tr.
Từ khóa: Hồ Chí Minh, Thời đại, Châu Á
Danh mục: Sách, Khoa học xã hội và hành vi, Hồ Chí Minh học
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Cuốn sách tuyển chọn các bài nói và viết trong vô vàn bài nói và viết của lãnh đạo các tổ chức quốc tế, các nhà chính trị - xã hội, các xã luận đăng tải trên báo, tạp chí của các nước, hồi ký, hồi ức của bạn bè trên thế giới, những người có may mắn được sống, gặp gỡ và tiếp xúc với Bác Hồ....
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)