Dữ liệu biên mục

Một số chuyên đề lịch sử thế giới. Tập 2
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77250
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 347 tr.
Từ khóa: Lịch sử thế giới Giáo trình
Danh mục: Sách, Lịch sử, Nhân văn
Môn học: (52140218) Ngành Sư phạm Lịch sử, (HIS3082) Quan hệ thương mại truyền thống ở khu vực Biển Đông, (HIS2016) Sự phát triển kinh tế-xã hội của các nước Đông Bắc Á, (HIS2006) Lịch sử Thế giới cận đại, (HIS3025) Chính sách đối ngoại của Hoa Kì từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, (7229010) Ngành Lịch sử, (HIS2016) Sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước Đông Bắc Á, (HIS2006) Lịch sử Thế giới cận đại, (HIS3082) Quan hệ thương mại truyền thống ở khu vực Biển Đông, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Một số bài nghiên cứu về lịch sử thế giới từ cổ đại tới hiện đại như: tổ chức xã hội phương Đông cổ đại, những thành tựu của nền văn hoá cổ đại của Ấn Độ, Trung Quốc và ảnh hưởng của nó đối với văn hoá thế giới, lịch sử thế giới trong thời kỳ chiến tranh lạnh, lịch sử Việt Nam dưới triều Nguyễn và quan hệ quốc tế của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập hiện nay
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)