Dữ liệu biên mục

Ngôn ngữ lập trình Fortran 90
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77247
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Phan, Văn Tân
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 297 tr.
Từ khóa: Fortran 90, Ngôn ngữ lập trình, Ngôn ngữ Fortran, Giáo trình
Danh mục: Sách, Khoa học máy tính & Công nghệ thông tin, Khoa học & Công nghệ thông tin
Môn học: (NKHVL) Ngành Khoa học vật liệu, (PHY3313) Lập trình nâng cao, (NHH) Ngành Hóa học, (CHE3032) Mô phỏng các quá trình hóa học bằng máy tính, (52140211) Ngành Sư phạm Vật lí, (INT1005) Tin học cơ sở 3, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Những yếu tố cơ bản của ngôn ngữ Fortran, các câu lệnh cơ bản của fortran, các cấu trúc mở rộng, chương trình con Subroutine và funtron, biến ký tự, các kiểu file và một số bài toán thông dụng
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)