Dữ liệu biên mục

Côn trùng học. Tập 1, cấu trúc, chức năng sinh lý, sinh học, sinh thái học
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77185
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 330 tr.
Từ khóa: Sinh học , Côn trùng, Giải phẫu, Sinh lý
Danh mục: Sách, Khoa học sự sống, Động vật
Môn học: (NCNSH) Ngành Công nghệ sinh học, (BIO3228) Côn trùng học đại cương, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2005
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Mở đầu Hình thái ngoài Giải phẫu và chức năng sinh lý Sinh sản và phát triển Sinh thái
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)