Dữ liệu biên mục

Dự báo thủy văn biển
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77178
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Phạm, Văn Huấn
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 165 tr.
Từ khóa: Thủy văn biển , Khí tượng thủy văn
Danh mục: Sách, Khoa học trái đất, Khoa học Trái đất, Không gian & Môi trường
Môn học: (NHDH) Ngành Hải dương học, (HMO3609) Dự báo thủy văn biển, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (12-KCKLQ-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2002
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Thông tin thủy văn biển Cơ sở xây dựng và đánh giá các phương pháp dự báo thủy văn biển Tính tới hoàn lưu khí quyển trong dự báo thủy văn biển Những nguyên tắc chung xây dựng các dự báo ngắn hạn Dự báo sóng biển...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)