Dữ liệu biên mục

Giáo trình nhà nước và pháp luật đại cương
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77177
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 366 tr.
Từ khóa: Giáo trình, Pháp luật, Nhà nước
Danh mục: Sách, Luật & Tội phạm học, Pháp luật
Môn học: (52520214) Ngành Kỹ thuật máy tính, (52510302) Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông , (7510302) Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông chất lượng cao TT23, (02TDKTR) Ngành Kỹ thuật Robot, (THL1057) Nhà nước và pháp luật đại cương, (THL1057) Nhà nước và pháp luật đại cương, (THL1057) Nhà nước và pháp luật đại cương, (THL1057) Nhà nước và pháp luật đại cương, (7310105) Ngành Kinh tế Phát triển, (52310302) Ngành Nhân học, (THL1057) Nhà nước và pháp luật đại cương, (7320205) Ngành Quản lý thông tin, (THL1057) Nhà nước và pháp luật đại cương, (7320101) Ngành Báo chí, (THL1057) Nhà nước và pháp luật đại cương, (7229010) Ngành Lịch sử, (THL1057) Nhà nước và pháp luật đại cương, (7229020) Ngành Ngôn ngữ học, (THL1057) Nhà nước và pháp luật đại cương , (LIN3091) Tiếng Việt trong pháp luật, (7310601) Ngành Quốc tế học, (THL1057) Nhà nước và pháp luật đại cương, (7310613) Ngành Nhật Bản học, (THL1057) Nhà nước và pháp luật đại cương, (ORS1156) Chính trị khu vực Đông Bắc Á, (7320201) Ngành Thông tin - thư viện, (THL1057) Nhà nước và pháp luật đại cương, (7310401) Ngành Tâm lí học, (THL1057) Nhà nước và pháp luật đại cương, (7810103) Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, (THL1057) Nhà nước và pháp luật đại cương, (7320108) Ngành Quan hệ công chúng, (THL1057) Nhà nước và pháp luật đại cương, (7810201) Ngành Quản trị khách sạn, (THL1057) Nhà nước và pháp luật đại cương, (7340406) Ngành Quản trị văn phòng, (THL1057) Nhà nước và pháp luật đại cương, (7310608) Ngành Đông phương học, (THL1057) Nhà nước và pháp luật đại cương, (ORS1156) Chính trị khu vực Đông Bắc Á, (7320303) Ngành Lưu trữ học, (THL1057) Nhà nước và pháp luật đại cương, (7229009) Ngành Tôn giáo học, (THL1057) Nhà nước và pháp luật đại cương , (05-KL-TLTK) Tài liệu tham khảo, (QHT95) Ngành Quản lý phát triển đô thị và bất động sản, (THL10572) Nhà nước và pháp luật đại cương
Năm xuất bản: [2004]
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Khái luận về khoa học “nhà nước và pháp luật đại cương “ Nguồn gốc, bản chất và các kiểu nhà nước Chức năng, bộ máy, hình thức nhà nước và chế độ chính trị Nguồn gốc, bản chất và các kiểu pháp luật Cơ chế điều chỉnh của pháp luật đối với các quan hệ xã hội…
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)