Dữ liệu biên mục

Từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77113
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Đỗ, Hữu Châu
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 309 tr.
Từ khóa: Ngôn ngữ, Ngữ nghĩa, Tiếng Việt, Từ vựng
Danh mục: Sách, Nhân văn, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (01MC) Môn chung, (TMT1001) Lí luận và công nghệ dạy học, (7220205) Ngành Ngôn ngữ Đức, (GER2045) Ngữ nghĩa học tiếng Đức, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (09-TDHNN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 1996
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Cuốn sách có 5 phần: Phần I. Đơn vị từ vựng Phần II. Ý nghĩa của từ Phần III. Hệ thống từ vựng Hệ thống ngữ nghĩa Phần IV. Hệ thống từ vựng Phần V. Một số vấn đề về việc giảng dạy từ vựng ngữ nghĩa trong nhà trường.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)