Dữ liệu biên mục

Hướng dẫn giải bài tập cơ học lý thuyết : phần động lực học
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 76988
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Đào, Văn Dũng
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 283 tr.
Từ khóa: Cơ học, Cơ học lý thuyết, Vật lý, Động lực học
Danh mục: Sách, Vật lý, Khoa học Vật lý & Kỹ thuật
Môn học: (NKTDC) Ngành Kỹ thuật địa chất, (GLO3133) Lý thuyết trường, (NTCDHKHTN) Ngành Toán cơ, (MAT3403) Cơ lý thuyết II, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Cuốn sách được biên soạn với mục đích giúp cho sinh viên dễ dàng hơn trong việc vận dụng các phương pháp lý thuyết vào giải các bài toán cơ học. Mỗi chương đều chia thành các phần: Cơ sở lý thuyết, phương pháp và sơ đồ chung để giải bài toán, những bài tậ
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)