Dữ liệu biên mục

Phương pháp toán lí
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 76983
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Đỗ, Đình Thanh
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 204 tr.
Từ khóa: Phương pháp toán lí, Phương trình, Trường
Danh mục: Sách, Vật lý, Khoa học Vật lý & Kỹ thuật
Môn học: (7510407) Ngành Công nghệ kỹ thuật hạt nhân, (PHY3300) Phương trình toán lý, (52520401) Ngành Vật lý kỹ thuật, (7440102) Ngành Vật lý học, (PHY3300) Phương trình toán lý, (52140211) Ngành Sư phạm Vật lí, (PHY3163) Phương pháp toán cho Vật lí 2, (EPN 2023) Các phương pháp toán lý, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 1996
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Cuốn sách có 6 chương: Chương I. Trường vô hướng và trường vectơ Chương II. Trường tenxơ Chương III. Phương trình sóng một chiều Chương IV. Phương trình giao động của màng Chương V. Phương trình truyền nhiệt Chương VI. Phương trình Laplaxơ
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)