Dữ liệu biên mục

Hướng dẫn giải các bài toán xác suất thống kê
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 76971
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Đào, Hữu Hồ
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 98 tr.
Từ khóa: Thống kê toán học, Toán ứng dụng, Xác suất thống kê
Danh mục: Sách, Toán & Thống kê, Xác suất và Toán ứng dụng
Môn học: (52480101) Ngành Khoa học máy tính , (7480101) Ngành Khoa học máy tính chất lượng cao TT23, (52480104) Ngành Hệ thống thông tin, (52520214) Ngành Kỹ thuật máy tính, (52510302) Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông , (7510302) Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông chất lượng cao TT23, (7480201NB) Ngành Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản, (02TDKTR) Ngành Kỹ thuật Robot, (52480201) Ngành Công nghệ thông tin , (52480201CLC) Ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao, (MAT1101) Xác suất thống kê, (MAT1101) Xác suất thống kê, (MAT1101) Xác suất thống kê, (MAT1101) Xác suất thống kê, (MAT1101) Xác suất thống kê, (MAT1101) Xác suất thống kê, (MAT1101) Xác suất thống kê, (MAT1101) Xác suất thống kê, (MAT1101) Xác suất thống kê, (MAT1101) Xác suất thống kê, (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Cuốn sách có 5 chương: Chương 1. Tính xác suất cảu một biến cố Chương 2. Biến ngẫu nhiên và hàm phân phối Chương 3. Về bài toán ước lượng tham số Chương 4. Một số bài toán kiểm định giả thiết đơn giản Chương 5. Bài toán tương quan và hồi quy
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)